Welkom bij Tennis 7de Olympiade
Weer of geen weer, bij ons is het altijd gezellig
 
Julius de Geyterstraat 133 * 2020 Antwerpen Login

Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Inschrijving Wintercompetitie2022-2023
Schrijf U hier in >>>>>
Algemeen
 • Maximum 3 reeksen per persoon / maximum 2 inschrijving per reeks, zolang de inschrijving het toelaat
 • Enkelvoudige inschrijvingen hebben voorrang op een 2de inschrijving in dezelfde reeks
 • Inschrijvingen kunnen enkel online, correcte TV nummer is gewenst.
 • Noch de organisatie, noch de eigenaars van het complex, noch de uitbaters, zijn verantwoordelijk voor ongevallen, voor, gedurende of na de wedstrijden, ook niet tijdens de verplaatsing naar of terug van de wedstrijden.
 • Ploegen die deelnamen aan de voorbije Wintercompetitie hebben voorrang (tot 1/7) bij inschrijving.
 • Ploegen die meer dan één W.O. veroorzaken, verliezen hun voorrang bij inschrijving voor de volgend seizoen.
 • Bij betwistingen is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.
 • Op onsportief gedrag t.o.v. tegenstrevers of organisatie kan uitsluiting volgen
Betalingen
 • Per deelnemer en per reeks 75 Euro.Dit kan aangepast worden naargelang het aantal deelnemers in uw reeks.(het teveel betaald wordt dan terug gestort)
 • De betaling dient te gebeuren, online via Time2Match.
 • Rond 20 augustus worden de reeksen samengesteld uit de ploegen die hun inschrijving hebben bevestigd door betaling.
 • Laattijdig betalen kan dus uitsluiting tot gevolg hebben.
 • Indien u een reeks terug annuleert zullen er 3€ administratiekosten aangerekend worden.
Vervangingen
 • zijn toegestaan, in geval van kwetsuur ziekte of andere redenen mag een speler met een vervanger spelen.
 • Per wedstrijd is slechts één vervanging toegestaan per ploeg. En de ploegen moeten de max. punten van de reeks respecteren.
 • Na 31 december van het lopende seizoen gelden de nieuwe klassementen van Tennis Vlaanderen voor iedereen.
 • De spelers van een ploeg die aanvangen in september mogen ondanks stijging van klassement hun wedstrijden verder spelen met hun vaste partner.In het geval een van de spelers, na 31 december, alleen de punten van de reeks evenaart of overschrijdt mag bij vervanging de invaller max. 5 punten hebben.
 • Indien U met vervanging speelt moet U dit aan de tegenstrevers laten weten en op het wedstrijdblad vermelden.
Reserveringen via Time2Match
 • Er kan een wedstijd gevormd worden tot 4 dagen voor de speeldag.
 • Je kan je terug verwijderen tot 14 dagen voor de speeldag.

Handleiding Time2Match
Wedstrijden
 • Men dient zich tijdig aan te melden op het planningblad aan de balie om een vlotte opeenvolging van de wedstrijden mogelijk te maken.
 • U dient te spelen op het plein dat vermeldt is op het daar aanwezige planning blad!(uitgezonderd dat iemand van de organisatie een ander plein toewijst, enkel Conny of Ronny)
 • Ploegen die niet kunnen aantreden 15 min. na het geplande aanvangsuur kunnen een W.O. veroorzaken.
 • Een ploeg die een W.O. veroorzaakt verliest de wedstrijd met tweemaal 6-0 en krijgt een extra verlieswedstrijd toegekend in de klassering.
 • Er wordt gespeeld naar twee winnende sets volgens de reglementen van de Tennis Vlaanderen.
 • Bij gelijke setstand [1 – 1] wordt de beslissende derde set naar analogie van de interclub, vervangen door een tiebreak naar 10 punten met 2 punten verschil.
 • Alle wedstrijden worden gespeeld in het weekend, op de door de organisatie voorziene periodes.
Rangschikking
 • wordt opgemaakt volgens
 • 1] gewonnen wedstrijden
 • 2] verloren wedstrijden
 • 3] gewonnen sets
 • 4] verloren sets
 • 5] gewonnen games
 • 6] verloren games
 • Bij gelijke stand is de onderlinge uitslag van desbetreffende ploegen doorslaggevend.

OPGELET: Inschrijven enkel via Time2Match!
Nieuw! U kan na het afronden van uw inschrijving ook ineens online betalen. Volg de instructies op het scherm!
Onderstaande link is zowel voor bestaande als nieuwe leden!

Nu inschrijven